Ga naar de inhoud

Een plek die past bij het eigen talent en kracht. Jong En Samen Sterk: JESS

Ieder kind en elke jongere mag zijn wie het is en groeien naar een eigen plek in de samenleving; een plek die past bij zijn of haar talenten en kracht. Iedere jongere en elk kind heeft het recht gesteund te worden in die ontwikkeling op zijn of haar tempo. Hierin geloven we stellig en vanuit dat geloof is onze dienstverlening geboren.

Structurele duurzame aanpak

We hanteren daarbij steeds dezelfde aanpak. Met een flinke dosis lef en zonder (voor)oordelen gaan we met een kind of jongere op pad. Wij bieden hen de ruimte om in kleine stapjes te ontdekken welke plek in de samenleving past bij hun eigen kracht en talenten. We betrekken hierbij de omgeving van het kind of jongere en verbinden hen met anderen die hen kunnen steunen bij die ontwikkeling. Zo versterken we het sociale netwerk. We begeleiden hen terug naar werk en opleiding. We leggen de regie bij het kind of jongere zelf en bieden hoop en perspectief.

We begeven ons in de leefwereld van jongeren en ontvangen hierdoor op tijd signaleren.  We nemen daarbij eigen initiatief door mensen op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden.   Hierbij maken we verbindingen tussen de fysieke, mentale en emotionele kant. We bekijken het vanuit een holistisch oogpunt.

Onze medewerkers hebben kennis en expertise op wet-regelgeving en alle leefgebieden, zoals veiligheid, onderwijs, financiën. Alle vragen worden opgepakt. Er is geen verwijzing of screening nodig, iedereen kan binnenlopen. Dat maakt onze dienstverlening zeer laagdrempelig. Wanneer specialistische zorg nodig is begeleiden we hen naar de juiste plek.

Onze structurele duurzame aanpak zorgt voor zelfredzaamheid en vertrouwen bij jongeren om het zelf te kunnen. Jongeren weten ons te vinden. Wij dienen als vangnet wanneer het nodig is.

Breed aanbod, samenwerken en wendbaar

Stichting JESS is één plek waar je terecht kunt met vragen van het moment van zwangerschap tot aan de 27e verjaardag:

  • Voor laagdrempelige en begrijpelijke informatie over werk, gevoelens of juridische regelingen bij het Jongeren Informatie Punt (JIP).
  • Met vragen over het zwangerschap en de periode daarna kan je het beste terecht bij het Loket voor Jonge Moeders.
  • Maatwerk aan kinderen en gezinnen vanaf de voorscholen en doorlopend tijdens de basisschool biedt het School Maatschappelijk Werk (SMW+).
  • Voor ondersteuning bij jongeren die het erg moeilijk hebben met hun leefomstandigheden kun je bij het Jeugd Interventie Team (JIT) terecht.
  • Voor begeleiding van gezinnen is er het Eigen Toekomstplan.

De samenwerking tussen de verschillende vormen van dienstverlening maakt stichting JESS wendbaar. Onze dienstverlening is op maat gemaakt om te voldoen aan de vraag en behoeften vanuit de doelgroep.

Bekijk ons volledige aanbod aan dienstverlening

Hoe is stichting JESS ontstaan

Zo’n vijftien jaar geleden is het Jongeren Informatie Punt (JIP) opgericht om jongeren wegwijs te maken in de maatschappelijke jungle en antwoorden te bieden op vragen waar zij mee worstelen.  Daarnaast is in 2005 het Jeugd Interventie Team (JIT) ontstaan voor jongeren met complexe vragen op verschillende leefgebieden waarbij intensievere begeleiding nodig was. Op dit moment wordt hierbij ook woonbegeleiding aangeboden.

Door de jaren heen werd steeds nauwer samengewerkt tussen verschillende organisaties om de hulp aan jongeren zoveel mogelijk te stroomlijnen.  Dat proces kwam in een stroomversnelling door de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015.  Toen zijn een aantal organisaties die maatwerk boden hun krachten gaan bundelen onder de noemer Xtra Plus.

Sinds 2015 is meer en meer in samenhang gewerkt en werd ook nieuwe dienstverlening op maat ontwikkeld, op verzoek van gemeenten of als antwoord op signalen van jongeren.  Een voorbeeld hiervan is schulddienstverlening voor jongeren.  Ook het schoolmaatschappelijk werk (SMW+) is in 2015 aangesloten bij de samenwerking.

Hierdoor is een palet aan informatie, advies en begeleiding ontstaan.  Inwoners van de regio Den Haag kunnen nu terecht van op het moment van zwangerschap tot aan hun 27e verjaardag.

Om dit palet aan dienstverlening en de samenhang van het aanbod duidelijker te kunnen uitleggen aan de doelgroepen, is ervoor gekozen om verder te gaan onder een naam die past bij wat we bieden; Stichting JESS – Jong En Samen Sterk.

Verbindend * Eigenwijs * Onbevooroordeeld * Wendbaar * Vol Lef * Open * Volhoudend

Onze kernwaarden