Ga naar de inhoud
Gezinnen in eigen kracht

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de nieuwe jeugdwet. Hierin is vastgelegd dat ouders en gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van het gezin. In de gemeente Den Haag is het mogelijk om door een Eigen Toekomst Plan Coach ondersteund te worden bij het maken van een familiegroepsplan. De ondersteuning is onafhankelijk en kosteloos. Er is geen wachtlijst.

Eigen Toekomst Plan Coaches

Vrijwillige, getrainde ETP coaches kunnen worden ingezet om gezinnen te begeleiden naar het maken van een familiegroepsplan. In dat plan kunnen ouders aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Er worden duidelijke afspraken gemaakt.

Wat kunnen zij zelf doen? Wat kunnen zij met behulp van mensen uit hun omgeving doen? En welke professionele hulp en ondersteuning denken zij daarbij nodig te hebben?

Een familiegroepsplan maken

Er zijn verschillende manieren om tot een plan te komen:

– Gezinnen maken zelf met hun netwerk een plan. Als er een ruimte nodig is om samen te komen, dan kan Eigen Toekomst Plan hierin faciliteren.

– De Eigen Toekomst Plan Coach begeleidt het gezin. Samen met het gezin wordt de vraag in kaart gebracht en wordt geholpen bij het vormen van een groep mensen uit de omgeving die met het gezin mee willen denken.

Informatie en contact

Voor informatie of aanmelding, kunnen zowel professionals als inwoners contact opnemen via telefoon 06 43 39 52 71 en e-mail etp@stichtingjess.nl.

Op een apart deel van de website van JIP (onderdeel van JESS) is meer informatie over Eigen Toekomst Plan. Die website is speciaal ingericht voor inwoners.