Ga naar de inhoud
Gezinnen in eigen kracht zetten

“Dankzij Eigen Toekomst Plan hebben we thuis weer rust.”

Er zijn veel situaties waarin het Eigen Toekomst Plan een uitkomst kan bieden voor gezinnen. Denk hierbij aan opvoeding, overbelasting van de ouders, echtscheiding, depressie, chronische ziekte of vereenzaaming. Maar ook problemen die te maken hebben met school, werk of financiën. Eigen Toekomt Plan kan hierbij ingezet worden naast de professionele hulpverlening, zodat de druk op het gezin met minderjarige kinderen lichter wordt.

Ieder gezin in Den Haag heeft recht op het aanvragen van een familiegroepsplan, staat sinds 2015 in de jeugdwet. In Den Haag kan dat bij Eigen Toekomst Plan.

“Door gezinnen zelf een familiegroepsplan op te laten stellen, geef je ze kracht en vertrouwen. Oplossingen die bedacht zijn door het sociale netwerk hebben een grotere kans van slagen.”

Coach van Eigen Toekomst Plan

Een ETP-coach heeft in dit geheel een faciliterende rol, zij maakt zelf geen plannen of lost de problemen op, maar activeert de netwerkleden om dit te doen. Wanneer een situatie ook om professionals vraagt, zorgt de ETP-coach dat ook zij erbij komen.

De ETP-coaches zijn vrijwilligers die speciaal voor deze functie zijn getraind en over een VOG beschikken. Daarnaast komen zij regelmatig bijeen voor intervisie en extra trainingen. De bij ons aangesloten vrijwilligers hebben diverse professionele en culturele achtergronden. Wanneer een gezin de voorkeur geeft voor een vrijwilliger die zijn taal spreekt of zijn cultuur kent, dan is het vaak mogelijk om aan die vraag tegemoet te komen.

“Met familie en vrienden vonden we eigen oplossingen voor eigen problemen.”

Een familiegroepsplan maken

Het aanmelden voor een Eigen Toekomst Plan kan door de burger in Den Haag zelf gedaan worden, maar ook door een professional of doorverwijzer. Na aanmelding kan er vrij snel voor een match gezorgd worden. De ETP-coach maakt dan een afspraak bij het gezin thuis en legt uit wat zij voor dit gezin kan betekenen. Vervolgens brengt zij het sociale en eventueel professionele netwerk in kaart en benadert de leden ervan afzonderlijk. Daarna brengt zij iedereen bijeen om een plan van aanpak te maken. De ETP-coach digitaliseert de gemaakte afspraken en de taakverdeling en deelt deze met de netwerkleden en eventueel met de doorverwijzers/professionals. Zo weet iedereen welke taken het gezin en welke de netwerkleden uitvoeren.

Het sociale netwerk

Waarom is het sociale netwerk belangrijk bij het maken van een toekomstplan?

  • Een groter netwerk betekent meer ogen, meer handen en meer denkkracht; het zorgt voor andere invalshoeken, inzichten en steun;
  • Het netwerk kent het gezin het beste. Deze kan passende oplossingen vinden en deze samen uitvoeren;
  • Er is een langdurige betrokkenheid. Het netwerk blijft wanneer de hulpverlening stopt en is ook buiten kantooruren aanwezig;
  • Hulp vanuit het netwerk maakt burgers zelfredzamer en minder afhankelijk van de professionele hulp.

Wat levert Eigen Toekomst Plan op?

  • Bevordert de zelfstandigheid en eigen kracht van gezinnen en vermindert de afhankelijkheid;
  • Is getraind in de methodiek en beschikt daardoor over coachingsvaardigheden om netwerkleden te kunnen vinden of uit te breiden als er sprake is van schaamte, ruzie, enzovoort;
  • Zorgt voor het ontstaan van een hechtere band tussen de netwerkleden;
  • Is onafhankelijk, laagdrempelig en laat de regie bij het gezin en het netwerk zelf.

Contact en aanvragen

Wil je meer informatie of heb je ook een toekomstplan nodig?
Vraag het direct en kosteloos aan bij Eigen Toekomst Plan.
Telefoon: 06-43395271 of 06-38286983
Mail: etp@stichtingjess.nl

Vanaf 1 januari 2024 is de jeugdhulp in de gemeente Den Haag op een nieuwe manier geregeld. RondomJou en Kracht zijn twee organisaties die beide werken vanuit een eigen gebied.

Vanuit het samenwerkingsverband rondomJou ondersteunt Eigen Toekomst Plan gezinnen in de wijken; Centrum, Laak, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg.

Woon je in een andere wijk? Neem dan contact op met Kracht om te kijken wat zij voor jou kunnen betekenen.

Eigen Toekomst Plan – Dat maak je samen!