Ga naar de inhoud

Plan van aanpak

Voor ouders kan opvoeden soms best lastig zijn. Dan kan het prettig zijn om met een deskundige hierover te praten. Ouders kunnen ook terecht bij het CJG. Soms is een gesprek al voldoende waarmee ouders op weg zijn geholpen, soms kan verdere hulp nodig zijn. Samen met een gezinscoach van het CJG maken ouders een plan van aanpak.

Door samenwerking de beste hulp

Als er meerdere problemen in een gezin zijn, dan staat het Jeugdteam van het CJG klaar.
In een Jeugdteam van het CJG werken deskundigen uit verschillende organisaties en met verschillende specialismen met elkaar samen om jeugdigen, jongeren en gezinnen te ondersteunen met vragen of problemen over opvoeden en opgroeien.
Door die samenwerking krijgen gezinnen de beste hulp. Deskundigen van JESS zijn onderdeel van dit Jeugdteam. De gezinscoaches van JESS hebben als specialisme Veiligheid en Bescherming of Welzijn.

JESS gezinscoach met specialisme Veiligheid en Bescherming

Een gezinscoach met specialisme Veiligheid en Bescherming (Jeugdmaatschappelijk Werker+)richt zich in het bijzonder op gezinssituaties waarin de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige in het geding komt of wanneer een jeugdige een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving. De begeleiding van jeugdigen, hun ouders en andere betrokkenen is erop gericht om situaties stabiliseren en verdere escalatie te voorkomen.

De gezinscoach geeft zonodig psycho educatie en bemiddelt bij conflicten tussen bijvoorbeeld ouders of andere gezinsleden. De gezinscoach stelt te allen tijde het belang van de jeugdige centraal en is in staat om op korte termijn slagvaardig te handelen om de veiligheid in een gezin te kunnen borgen.
De gezinscoach herkent signalen en risicofactoren van alle vormen van kindermishandeling, maakt dit bespreekbaar met het gezin en maakt met het sociale en professionele netwerk een veiligheidsplan.

JESS gezinscoach met specialisme Welzijn

Een gezinscoach met specialisme Welzijn (Sociaal werk) bevordert het welzijn van buurtbewoners en bouwt mee aan een prettige samenleving. Hij/zij helpt gezinnen met minderjarige kinderen die een (opvoed)vraag hebben, het niet meer helemaal zelf redden of buiten de boot dreigen te vallen. Komt een gezin losser te staan van de samenleving en heeft het hulp nodig van buitenaf, dan beoordeelt de gezinscoach of er extra zorg voor de jeugdige in het gezin nodig is. Daarmee krijgt de jeugdige voldoende kansen en blijft hij gestimuleerd worden in zijn talenten en in het opgroeien.

De gezinscoach signaleert, verheldert de vraag en gaat samen met gezinnen en/of jeugdigen aan de slag om weer grip op het leven te krijgen (ten behoeve van de ontwikkeling van het kind). De professionals doen dat samen met gezinnen, hun netwerk, vrijwilligers en andere professionals.

De gezinscoach werkt in de directe leefomgeving van gezinnen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor gezinnen die alledaagse problemen ervaren, maakt sterke verbindingen in de wijk, versterkt het netwerk en ondersteunt buurtinitiatieven. Op deze manier draagt een gezinscoach bij aan de veiligheid en samenhang in de wijk en binnen het gezin.

Zelf een plan van aanpak maken

Als ouders liever zelf eerst, met behulp van de mensen om hen heen, een plan willen maken, kan de inzet van een vrijwillige coach van Eigen Toekomst Plan een oplossing bieden. Een vrijwillige coach helpt om samen met ouders en gezinnen naar oplossingen te zoeken om hen verder op weg te helpen.