Ga naar de inhoud
Met lef en zonder vooroordelen

Met een flinke dosis lef en zonder vooroordelen, laten wij jongeren zien hoe zij hun eigen krachten en talenten kunnen inzetten om vanuit daar verder te kunnen. Door het bieden van toekomstperspectief krijgt een jongere het vertrouwen terug om zelf verder te kunnen.

De intensief trajectbegeleiders van het JIT
bieden intensieve ondersteuning op verschillende levensgebieden en hebben expertise op verschillende thema’s.

De begeleiders gaan outreachend te werk en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren om passende zorg te bieden. Verbinding maken met mensen uit het informele netwerk van een jongere is daarbij belangrijk.

Begeleiders gaan samen met jongeren aan de slag, zodat zij weer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Lees meer over wat het JIT voor jongeren tussen 12 en 27 jaar kan betekenen op onze aparte website, die speciaal is ingericht voor jongeren.