Ga naar de inhoud

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Zo werken wij

Onze manier van werken is laagdrempelig, persoonlijk en intensief. We staan naast de statushouders en helpen hen eigen keuzes te maken. Door de jaren heen hebben we veel kennis opgebouwd in Binnen???onze organisatie. Onze medewerkers beschikken over de cultuursensitiviteit die nodig is om statushouders optimaal te begeleiden.

Lees verder

Onze dienstverlening

Wij bieden meerdere vormen van begeleiding aan statushouders. Ze kunnen bij ons terecht voor (begeleid) wonen waar we, meestal in groepslocaties in de wijk, samen met de statushouders de eerste stappen zetten naar de opbouw van een nieuw leven. Ook ondersteunen we bij de overgang naar zelfstandige woonruimte, en bieden we ambulante coaching aan statushouders.

Lees verder

Wat we nog meer doen

Vanuit JESS doen we veel meer dan het coachen en begeleiden van statushouders. Zo zorgen we via een uitgebreide verwijsfunctie en ‘Statushouder in beeld’ dat statushouders écht gaan deelnemen aan de samenleving en duurzaam integreren. Als daar extra of langdurige ondersteuning voor nodig is, bieden wij een Maatwerkarrangement.

Lees verder

Wil je meer weten?

Als je meer wilt weten over wat JESS en JIT kunnen betekenen voor statushouders, dan kan je contact opnemen via h.elbouzidi@hetjit.nl.


Via de Wmo-pagina op de website van de gemeente Den Haag kan je een melding doen en een voorziening voor begeleid wonen aanvragen.


Lees voor achtergronden en inspirerende verhalen het jaarverslag van 2021.