Ga naar de inhoud

Zo werken wij

Onze manier van werken is laagdrempelig, persoonlijk en intensief. We staan naast de statushouders en nemen geen beslissingen voor hen, maar ondersteunen hen in het maken van eigen keuzes. Door de jaren heen hebben we veel kennis opgebouwd in onze organisatie. Onze medewerkers beschikken over de cultuursensitiviteit die nodig is om statushouders optimaal te begeleiden.
Op de groepslocaties waar alleenstaande statushouders wonen, bouwen we aan een veilige en prettige woonsfeer. We zorgen voor een warme introductie in de bewonersgroep, ondersteunen bij de opbouw van een sociaal netwerk en laten de statushouders kennismaken met organisaties en voorzieningen in de wijk.
We kennen alle bewoners. Met ieder van hen maken we een persoonlijk begeleidingsplan met doelen, op basis van behoefte, wensen en mogelijkheden. We houden rekening met verblijfsstatus, lichamelijke en psychische gezondheid en eventuele trauma’s zoals PTSS. Daardoor kunnen we alle bewoners individueel coachen en toekomstgericht werken aan duurzame participatie.
Wij werken hierin nauw samen met Wijkz en onze ketenpartners waaronder Vluchtelingenwerk Nederland, dienst SZW van de gemeente Den Haag en de woningbouwcorporaties.

Doelen en resultaten

Het doel van ons werk is te zorgen dat de statushouders klaar zijn voor een nieuw leven en duurzame deelname aan de maatschappij.
Om dat mogelijk te maken moeten de statushouders aan het einde van de begeleidingsperiode

  • vertrouwd zijn met de rechten en plichten van inwoners in Nederland;
  • een passende dagbesteding hebben in de vorm van betaald werk of vrijwilligerswerk en/of onderwijs;
  • gereed zijn om uit te stromen naar geschikte huisvesting;
  • bekend zijn met de dienstverlening van de gemeente Den Haag en in staat zijn daar zelfstandig een beroep op te doen.

Voorbeeld

We ondersteunen de statushouders bij duurzame integratie en gaan daarbij uit van hun eigen kracht. Een mooi voorbeeld daarvan is de manier waarop statushouders samenleven met andere jongvolwassenen aan de Anna van Hannovestraat, zoals te zien is in dit korte filmpje.