Ga naar de inhoud
Knelpunten aanpakken

Knelpunten in een vroeg stadium aanpakken

Het schoolmaatschappelijk werk van JESS, SMW+, is er om een kind te ondersteunen als er signalen zijn van belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Door in een vroeg stadium met deze signalen aan de slag te gaan, samen met kind en ouders, kunnen eventuele problemen in een later stadium worden voorkomen. Een kind is hierdoor sneller geholpen.

Een medewerker van SMW+ is verbonden aan het schoolteam en een directe samenwerkingspartner van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

SMW+ verwijst ook door naar andere professionals als dat nodig is.
SMW+ biedt eerstelijns jeugdhulpverlening en is uitvoerend in het preventief voorliggend veld.
De medewerkers van SMW+ zijn actief in alle stadsdelen van Den Haag en in Rijswijk.