Ga naar de inhoud
taal- en spraakontwikkeling

Voorlezen is leuk en zinvol

Vaak wordt er bij die kinderen thuis weinig (voor)gelezen. Soms is dat omdat ouders zelf moeite hebben met de taal, soms hebben ouders weinig tijd of zijn ze van huis uit niet gewend om voor te lezen. Dat is jammer, want voorlezen is ontzettend leuk en zinvol. Velen van ons herinneren zich die momenten nog maar al te goed van vroeger: gezellig met een boek bij opa of oma op schoot, of ’s avonds in bed een verhaaltje van je vader of moeder. Juist in de eerste jaren van een kind wordt de basis gelegd voor een goede taal- en spraakontwikkeling. Voorgelezen worden helpt daarbij.

een uur per week

Voorlezen en taalspelletjes

Wij bieden al meer dan tien jaar de VoorleesExpress aan. Onze voorlezers komen gedurende twintig weken eenmaal per week een uur bij een gezin thuis. Daar lezen ze de kinderen voor en doen ze taalspelletjes. Ze brengen plezier en taal in boeken mee. Door de ouders te stimuleren om aan te schuiven en mee te doen, hopen we dat die het voorlezen oppakken, ook als de voorlezer er niet meer is. Vaak zien we dat een kind gemakkelijker leest, nieuwe woorden heeft geleerd en/of meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Onze voorlezers hebben ook hun ogen en oren openstaan voor andere behoeftes binnen het gezin. Als het nodig is worden gezinnen doorverwezen via stichting JESS of een andere bij het gezin betrokken organisatie.

de coördinator

Vast aanspreekpunt

Alle voorlezers hebben een vast aanspreekpunt; de coördinator. Bij de coördinator kunnen ze terecht met vragen en feedback. Ook gaat de coördinator drie keer mee naar een gezin: aan het begin, halverwege, en aan het einde van de periode van twintig weken.  De coördinator brengt de behoeften van het gezin in beeld en kijkt samen met de voorlezer en het gezin hoe het voorlezen een vaste plek kan krijgen binnen het gezin. Voorlezers en coördinatoren volgen vooraf een inhoudelijke training die gegeven wordt door een professional van de VoorleesExpress.

Voorlezer of coördinator worden

Bekijk bovenstaande filmpjes om te zien wat de ervaringen zijn van moeder Gülten en moeder Sinem, coördinatoren Tessa en Marijke en voorlezers Willemijn.

Ben je enthousiast geworden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via denhaag@voorleesexpress.nl. Als je al zeker weet dat je vrijwilliger wilt worden bij de VoorleesExpress, kan je je ook meteen aanmelden als voorlezer of coördinator via

Aanmelden vrijwilliger

Ben je student? Dan kan je er misschien ook nog studiepunten voor krijgen. Het levert je sowieso een zinvolle ervaring op!

Aanmelden van gezinnen

Gezinnen kunnen aangemeld worden door leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk, logopedisten of andere intermediairs. Wil je een gezin aanmelden en sta je nog niet in ons systeem, mail naar denhaag@voorleesexpress.nl.

Meer informatie over VoorleesExpress