Ga naar de inhoud

JESS zoekt gezinscoaches met lef!

Als gezinscoach bij JESS sta je voor uitdagingen en is de weg naar oplossingen soms vol hobbels. Maar dat houd je niet tegen. Je bent een doorzetter en je houdt de regie. Ben jij die gezinscoach met lef? Solliciteer vandaag nog!

Ga direct naar de vacature voor Gezinscoach Multiproblem
Ga direct naar de vacature voor Gezinscoach Complexe Jeugd en Opvoedhulp

Twijfel je en wil je meer weten? Bel of mail dan met Rahma Bentarcha: R.Bentarcha@stichtingjess.nl of 06-394 311 52

Wil je weten hoe het is om voor JESS te werken? Bekijk hieronder het filmpje.

Het verschil maak je met elkaar. Voor kind en gezin

JESS zoekt gezinscoaches met lef

Wil je weten of gezinscoach bij JESS iets voor jou is? Doe de test

Als gezinscoach bij JESS kan je ouders en gezinnen verder helpen. Je werkt in de directe leefomgeving van gezinnen. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt die alledaagse problemen ervaren. De gezinscoach signaleert, verheldert de vraag en gaat samen met gezinnen en/of jeugdigen aan de slag om weer grip op het leven te krijgen. Je werkt nauw samen met andere professionals en vrijwilligers. Je maakt gebruik van hun netwerk. Je kent de weg binnen de gemeentelijke voorzieningen. Het begin is er. Nu stap voor stap verder.

Twijfel je en wil je meer weten over de vacatures? Bel dan met Rahma Bentarcha: 06-394 311 52

Een plek die past bij het eigen talent en kracht

Jong en Samen Sterk: JESS

Ieder kind en elke jongere mag zijn wie het is en groeien naar een eigen plek in de samenleving; een plek die past bij zijn of haar talenten en kracht. Iedere jongere en elk kind heeft het recht gesteund te worden in die ontwikkeling op zijn of haar tempo. Hierin geloven we stellig en vanuit dat geloof is onze dienstverlening geboren.

We begeven ons in de leefwereld van jongeren en ontvangen hierdoor op tijd signaleren.  We nemen daarbij eigen initiatief door mensen op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden.  Hierbij maken we verbindingen tussen de fysieke, mentale en emotionele kant. We bekijken het vanuit een holistisch oogpunt.